Αλυπίας Τέχνη

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ
1. Στάση και Φιλοσοφία ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης

κλεφτάρας


16-10-21 Α΄ Μέρος -Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση και Φιλοσοφία ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης16-10-21 Β΄ Μέρος -Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση και Φιλοσοφία ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης


12-11-2021 Α΄ Μέρος - Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθ. Συνθ. Προσ.. - κ. Κλεφτάρας


12-11-2021 Β΄ Μέρος - Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθ. Συνθ. Προσ.. - κ. Κλεφτάρας12-11-2021 Γ΄ Μέρος - Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθ. Συνθ. Προσ.. - κ. Κλεφτάρας21-1-2022 Ά Μέρος - Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση και Φιλοσοφία Ζωής - Κλεφτάρας Γ.21-1-2022 B Μέρος - Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση και Φιλοσοφία Ζωής - Κλεφτάρας Γ.
2. Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης Ι

Κλεφτάρας


18-12-21 Α' Μέρος, Εργαστήριο ΙV, Κλεφτάρας Γ.18-12-21 Β' Μέρος, Εργαστήριο ΙV, Κλεφτάρας Γ.18-12-21 Γ' Μέρος, Εργαστήριο ΙV, Κλεφτάρας Γ.εργασία:
1. ελάχιστη ενθάρρυνση - παράφραση
2. Εστίαση
3. Αντανάκλαση συναισθήματος