αποτελέσματα

Έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι η πρακτική εξάσκηση
στο σύστημα συναισθηματικής αυτορρύθμισης:

- Ενδυναμώνει την ικανότητα να διατηρούμε την εσωτερική μας συνοχή κατά τη διάρκεια των προκλήσεων 

- Βελτιώνει την οικογενειακή και κοινωνική αρμονία 

- Ελαττώνει την κόπωση και την εξάντληση 

- Προωθεί τη φυσική κυτταρική ανανέωση του σώματος 

- Βελτιώνει το συγχρονισμό και το χρόνο αντίδρασης 

- Βελτιώνει την ικανότητα να σκέφτεσαι καθαρότερα και να βρίσκεις καλύτερες λύσεις 

- Βελτιώνει την ικανότητα μάθησης και επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων στα τεστ γνώσης. 

- Βελτιώνει την πρόσβαση στη διαισθητική νοημοσύνη  


Βασικά συμπτώματα ενεργειακής εξάντλησης: 

•Απώλεια νοητικής διαυγείας, διαταραχή προσοχής και λάθη

•Αίσθημα χωριστότητας, ευερεσθησία, απομόνωση από τους άλλους, μείωση κινήτρου

 •Μειωμένη ικανότητα ξεκούρασης και ύπνου

 •Μειωμένη αυτοεκτίμηση

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές ενεργειακής εξάντλησης:

•Ξοδεύω περισσότερη ενέργεια από όση μπορώ να επαναφορτίσω

•Συνηθίζω το να νοιώθω κουρασμένος και το βλέπω σαν φυσιολογικό

•Δυσκολεύομαι να κινητοποιήσω τον εαυτό μου και τους άλλους

•Αυξημένο αίσθημα ανησυχίας, ανασφάλειας και αίσθημα απώλειας ελέγχου

•Κατηγορώ τον εαυτό μου και τους άλλους  


Τα αποτελέσματα των Εργαλείων και Τεχνικών μας  στον πραγματικό κόσμο:
(αξιολόγηση αποτελεσμάτων βασικού προγράμματος 6 εβδομάδων σε 5692 άτομα)


Βελτίωση στο Νοητικό & Συναισθηματικό Τομέα:
44% ελάττωση κόπωσης,
52% ελάττωση εξάντλησης,
60% ελάττωση αισθήματος θλίψης, 
52% ελάττωση ανησυχίας,
61% ελάττωση εκνευρισμού,
60% ελάττωση θυμού.


Βελτίωση στα Συμπτώματα Φυσιολογίας
33%
αύξηση ποιότητας ύπνου,
44% ελάττωση σωματικών πόνων,
43% ελάττωση δυσπεψίας, στομαχικών διαταραχών,
63% μείωση ταχυκαρδίας,
44% ελάττωση μυϊκών εντάσεων,
44% μείωση πονοκεφάλων.


ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ */+/^

25% βελτίωση στην επικοινωνία *

24% βελτίωση στην ικανότητα εστίασης *

41% μείωση της συσφορίας στην εργασία *

63% μείωση στα επεισόδεια ταχυκαρδίας λόγω άγχους +

46% μείωση της ανησυχίας ^

17% μείωση στις οικογενειακές και εργασιακές διαμάχες *


50% ελάττωση του αισθήματος κούρασης +

24% βελτίωση στην ικανότητα εστίασης *

44% μείωση στην ένταση των μυών λόγω άγχους ^

30% βελτίωση στον ύπνο +

60% μείωση της κατάθλιψης +

43% βελτίωση στην πέψη, στο αίσθημα καψίματος στην καρδιά ή στις διαταραχές του στομάχου. ^

* Σταθερή βελτίωση σε 1400 εργαζόμενους σε πέντε πολυεθνικές εταιρίες μετά από 6-12 μήνες παρακολούθησης της εκπαίδευσης HeartMath
+ Βελτίωση στα σωματικά συμπτώματα του στρες σε πάνω από 5500 άτομα μετά από 6-9 εβδομάδες εκπαίδευση στις τεχνικές και τη χρήση της τεχνολογίας του HeartMath
^ Βελτίωση στη νοητική & συναισθηματική Ευζωία σε πάνω από 5500 άτομα μετά από 6-9 εβδομάδες εκπαίδευση στις τεχνικές και τη χρήση της τεχνολογίας του HeartMath


''το μυαλό δεν έχει απαντήσεις, η καρδιά δεν έχει ερωτήσεις''