Αλυπίας Τέχνη

πολυπολιτισμική β'

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ
5. Πολιτισμική/ Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ

...


13-11-2021 Α΄ Μέρος - Πολιτισμική / Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Ε. Κατέρη


13-11-2021 Β΄ Μέρος - Πολιτισμική / Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Ε. Κατέρη


13-11-2021 Γ΄ Μέρος - Πολιτισμική / Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Ε. Κατέρη


13-11-2021 Δ΄ Μέρος - Πολιτισμική / Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Ε. Κατέρη18-12-21 Α' Μέρος, Πολιτισμική ΙΙ, Κατέρη Ε.


18-12-21 Β' Μέρος, Πολιτισμική ΙΙ, Κατέρη Ε.


18-12-21 Γ' Μέρος, Πολιτισμική ΙΙ, Κατέρη Ε.22-1-2022 Ά Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Γιωτσίδη Β.


22-1-2022 ΄Β Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Γιωτσίδη Β.


22-1-2022 ΄Γ Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Γιωτσίδη Β.


22-1-2022 ΄Δ Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Γιωτσίδη Β.
5-2-22 Α' Μέρος - Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ψάλτη Αναστασία


5-2-22 Β' Μέρος - Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ψάλτη Αναστασία


5-2-22 Γ' Μέρος - Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ψάλτη Αναστασία


5-2-22 Δ' Μέρος - Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ψάλτη Αναστασία


5-2-2022 Εκπαιδευτικό Υλικό - κα. Ψάλτη


12-3-2022 Α΄ Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Α. Ψάλτη


12-3-2022 Β΄ Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Α. Ψάλτη


12-3-2022 Γ`΄ Μέρος - Πολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Α. Ψάλτη