HeartWorks®

η Ακαδημία της Καρδιάς

Α.Μ.Κ.Ε. HeartWorks - η Ακαδημία της Καρδιάς


εκπαίδευση συναισθηματικής αυτορρύθμισης για μια συνεκτική κοινωνία


Το HeartWorks - Ακαδημία της Καρδιάς, γεννήθηκε από την ανάγκη συνεισφοράς στην ανθρωπότητα και τον πλανήτη και τη θέληση για ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων και τεχνολογιών που βοηθούν στην αυτορρύθμιση συναισθημάτων και συμπεριφοράς.
Η Ακαδημία της Καρδιάς είναι Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στο HeartWorks είμαστε αφοσιωμένοι και σταθεροί στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε λύσεις για την ενεργοποίηση της καρδιάς της ανθρωπότητας. Ενδυναμώνουμε άτομα, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς έτσι ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία της ζωής τους με εργαλεία και μεθόδους που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση στη διαισθητική τους καθοδήγηση και τη νοημοσύνη της καρδιάς. Μέσω της επαφής με την εσωτερική μας δύναμη και σοφία προάγουμε την υγεία, ευτυχία, γαλήνη, αφθονία, ευημερία, αγάπη και ενότητα με τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και το κοινωνικό σύνολο καθώς διανύομε το δρόμο της εξέλιξης μας.

έτος ίδρυσης 2020

Η μέθοδος HeartWorks είναι αποτελεσματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση επαναφοράς της εσωτερικής ισορροπίας και αύξησης των προσωπικών δυνατοτήτων κάθε ατόμου. Θέλουμε να μοιραστούμε το όραμα και τις επιτυχίες μας με τρόπο που θα εμπνεύσει όλο και περισσότερους συνανθρώπους να έρθουν κοντά μας για να δημιουργήσουμε ένα κόσμο με περισσότερη καρδιακή συνοχή. 

Όραμα:
Στις μέρες μας καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι δοκιμάζονται με πολλούς τρόπους. Παράλληλα παρατηρείται μία παγκόσμια συνειδησιακή μετακίνηση καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαισθάνονται την ανάγκη μιας βαθύτερης σύνδεσης με τις ποιότητες της καρδιάς τους. Η επιθυμία αυτή για περισσότερη καρδιακή σύνδεση είναι μία διαρκώς αυξανόμενη κίνηση ενεργοποιημένη από τη διαισθητική επιθυμία των ανθρώπων να συνδεθούν με την καρδιά τους και την εσωτερική τους καθοδήγηση. 

Αυτό που ονομάζουμε 'φωνή' ή 'διαίσθηση' την καρδιάς το συναντάμε στη λογοτεχνία και στις διδασκαλίες όλων των πολιτισμών, στα μήκη και τα πλάτη των αιώνων. 

Όταν λέμε: 'μιλάω από την καρδιά' ή 'συνδέομαι με την καρδιά μου' ή 'το λέει η καρδιά σου' ή 'ακολουθώ την καρδιά μου', αναγνωρίζουμε τον ενεργητικό ρόλο που παίζει η καρδιά μας στις αποφάσεις και τη συμπεριφορά μας σε όλα τα πεδία της ζωής. 

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν την ανάγκη να συνδεθούν με τη βαθύτερη προσωπική τους καθοδήγηση μέσα από την καλλιέργεια της επικοινωνίας και σύνδεσης τους με τη φωνή της δικής τους καρδιάς.
Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει είτε μεταξύ της καρδιάς και του εγκέφαλου σε ατομικό επίπεδο είτε μεταξύ της καρδιάς των ανθρώπων που εργάζονται συμβιώνουν ή εργάζονται μαζί.

Το HeartWorks δημιουργήθηκε για να συνδράμει άτομα, οργανισμούς και συλλογικότητες στη σύνδεση με τη νοημοσύνη της καρδιάς κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας μας και της αλληλεπίδρασης μας με την κοινωνία και τον εαυτό μας. 

Η δέσμευση του HeartWorks είναι να συνδράμει έτσι ώστε αυτή η ένωση καρδιάς να αποτελέσει τρόπο σύνδεσης των ανθρώπων. Όσο οι καρδιακές συνδέσεις πολλαπλασιάζονται ο κόσμος θα αλλάζει. Οι καρδιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, θα δημιουργήσει ένα υψηλότερο επίπεδο δονητικής συνειδητότητας που θα αυξήσει την ατομική, κοινωνική και παγκόσμια συνοχή. Αυτό θα δημιουργήσει νέες δυναμικές υγιείς συνεργασίες και νέες διαισθητικές λύσεις στις μέχρι σήμερα φαινομενικά άλυτες προσωπικές και συλλογικές δυσκολίες.

Το HeartWorks δείχνει ένα δρόμο για ένα καλύτερο κόσμο. Προσφέρει εργαλεία για να συνδεθούμε με την εσωτερική μας καθοδήγηση και τεχνολογία που μας βοηθά να αναπτύξουμε την ικανότητα να ακούμε την καρδιά μας. Η εκπαίδευση HeartWorks μας δίνει τη δύναμη να βελτιώσουμε την εμπειρία και την ποιότητα της ζωής μας με τρόπο απλό και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ο συνδυασμός εργαλείων, τεχνολογίας και έρευνας που μεταφέρουμε, μας επιτρέπει να υλοποιούμε το πλήρες δυναμικό μας σαν άτομα αλλά και σαν είδος και να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και τον πλανήτη μας σε κάθε διάσταση. 

.

Οι βασικές καταστατικές Αρχές της Ακαδημίας της Καρδιάς:
.

Αποστολή:

Το HeartWorks εργάζεται για να συμβάλει σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο στη συνειδητοποίηση της κοινωνίας των δυνατοτήτων που οι ποιότητες της καρδιάς μας εμπεριέχουν για την υγιή ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών και τη διατήρηση του πλανήτη μας.

Η αποστολή του HeartWorks είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να φέρουν το φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό εσωτερικό τους σύστημα σε ευθυγράμμιση με τη διαισθητική νοημοσύνη της καρδιάς τους. Επιλέγουμε έτσι, το δρόμο της αγάπης με προτεραιότητα τη φροντίδα, την ευζωία και την υγεία όλων των ανθρώπων και του πλανήτη στον οποίο ζούμε. 

Το όραμα του HeartWorks είναι να προσφέρουμε τα εργαλεία που θα μας φέρουν σε επαφή με την πραγματική φύση μας.

Υπηρετούμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από όλα τα τμήματα της κοινωνίας, στο σπίτι, στις τάξεις των σχολείων, στον επαγγελματικό τους χώρο και στις συλλογικότητες, ώστε να δημιουργούν και να βιώνουν πιο υγιείς, χαρούμενες και αρμονικές σχέσεις τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τους άλλους.

Σκοπός:
Ο σκοπός του HeartWorks είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία ατομικής, κοινωνικής και παγκόσμιας συνοχής. Πιστεύουμε ότι η ευθυγράμμιση και σύνδεση της καρδιάς με τον εγκέφαλο και η αυτογνωσία δημιουργούν προϋποθέσεις ψυχοσωματικής αρμονίας που επιτρέπουν τη βέλτιστη επαφή με τον εαυτό μας, βέλτιστες κοινωνικές σχέσεις και την αφύπνιση των νοητικών, συναισθηματικών και πνευματικών δυνατοτήτων μας που ο δυτικός πιεστικός τρόπος ζωής κρατά σε ύπνωση. 

Προσφέρουμε υπηρεσίες με πάθος, ενσυναίσθηση και αποδοχή στηρίζοντας από καρδιάς την Ελληνική κοινωνία της σύγχρονης εποχής και συμμετέχοντας ενεργά και αυτόνομα στη συνεχώς διευρυνόμενη παγκόσμια συλλογική συνειδητότητα της Καρδιάς.

Το ΗeartWorks εργάζεται για την ενδυνάμωση των ανθρώπων στη συναισθηματική αυτορρύθμιση, τη διαχείριση του στρες της καθημερινότητας, την ψυχοσωματική αρμονία, την αύξηση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας και της ενίσχυσης της διαισθητικής νοημοσύνης της καρδιάς για μια καλύτερη συνεκτική και αλληλουποστηρικτική κοινωνία.

Αναπτύσσει, συλλέγει, επεξεργάζεται, μεταδίδει και αξιολογεί τεχνικές, συστήματα και μεθόδους που αποδεδειγμένα προσφέρουν:  Διακοπή ενεργειακών απωλειών-Διατήρηση της αποθηκευμένης ανθεκτικότητας-Ελάττωση ανυπομονησίας, ευερεθιστότητας και θυμού-Βελτίωση σωματικής και νοητικής υγείας-Μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαισθητική νοημοσύνη μας-Βελτίωση μνήμης, εστίασης και άλλων εγκεφαλικών λειτουργιών-Αύξηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας-Καλύτερη ποιότητα ύπνου-Εξάλειψη άγχους-Επίλυση συναισθηματικών προβλημάτων-Βελτίωση σχέσεων και επικοινωνίας, συνεργασίας και αποδοτικότητας-Αύξηση εσωτερικής καθοδήγησης-Ενδυνάμωση δυνατότητας υλοποίησης των στόχων-Αύξηση πρόσβασης και υλοποίησης του ανεκμετάλευτου ανθρώπινου εσωτερικού δυναμικού-Καλλιέργεια εσωτερικής ειρήνης-Αύξηση αυτό-εκτίμησης και αυτό-πεποίθησης-Περισσότερη επιτυχία σε κάθε δραστηριότητα-Επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων, Ανάπτυξη εσωτερικών ποιοτήτων όλως η καθαρή αγάπη κ.α.-ατομική και κοινωνική ενσυναίσθηση και αλληλο-υποστήριξη.

Μέσα:
> Η προώθηση, έρευνα, ανάπτυξη, εξέλιξη, αξιολόγηση και διάχυση επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών, μεθόδων, γνώσης και τεχνολογίας που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της καρδιάς και του μυαλού και ενισχύοντας τη σύνδεση των ανθρώπων με τον εσωτερικό τους κόσμο και την καρδιά των άλλων.

> Η δημιουργία και ανάπτυξη συμπράξεων και συνεργασιών με άτομα, επαγγελματίες, συλλογικότητες και νομικές οντότητες που σαν σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, πνευματικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας ατόμων και κοινωνικών ομάδων. 

> Η μετάδοση εύκολων στη χρήση νοητικών και συναισθηματικών εργαλείων και τεχνικών αυτορρύθμισης που προσφέρουν άμεσες λύσεις και μακροπρόθεσμα οφέλη, επιτρέποντας την βελτίωση ατομικής ισορροπίας, νοητικής διαύγειας, δημιουργικότητας, διαισθητικής νοημοσύνης και πληρότητας.

> Η διάχυση και δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευεξίας, αντιμετώπισης άγχους, αυτογνωσίας, επίλυσης διαφωνιών, βελτίωσης αποδοτικότητας και συντονισμού, και εξέλιξης για άτομα και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, οργανώσεις πολιτών, δημόσιες και ιδιωτικές νομικές οντότητες κάθε τύπου, επιχειρήσεις, επαγγελματικές ομάδες και υπηρεσίες ειδικού σκοπού όπως ενδεικτικά υπηρεσίες και σώματα ασφαλείας και πολιτικής προστασίας, σχολεία, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ινστιτούτα και ιδρύματα, ιδρύματα και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας.

> Η υποστήριξη επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης με στοχευμένα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα και υποστηρικτικές δράσεις.

> Η οργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων και η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την επίτευξη των παραπάνω.

> Ατομικές και ομαδικές θεματικές και εκπαιδευτικές συνεδρίες συναισθηματικής κατανόησης και αυτορρύθμισης, σωματικής αρμονίας, συγκινησιακής αρμονίας, διαχείρισης της νοητικής ενέργειας, αυτογνωσίας και  φιλοσοφίας.

Η εκπαίδευση HeartWorks είναι μια συνθετική μέθοδος αυτογνωσίας και ενεργειακής διαχείρισης βασισμένη στην εργασία της Αρμονικής Ζωής και του Robert Elias Nanjemy και στην έρευνα του Ινστιτούτου HeartMath σε συνδυασμό με τις πρόσφατες ανακαλύψεις στους χώρους της Νευροεπιστήμης, της Θετικής Ψυχολογίας, της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας και coaching και της Επιστήμης των Επιδόσεων.