Αλυπίας Τέχνη

αναπτυξιακή β'

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

11-12-21 Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Τσέλλος Παναγιώτης8-1-2022 Μέρος Α΄ - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - κ. Τσέλλος8-1-2022 Μέρος Β΄ - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - κ. Τσέλλος12-2-22 Α' Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία -Τσέλλος Παναγιώτης12-2-22 Β' Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία -Τσέλλος Παναγιώτης12-2-22 Γ' Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία -Τσέλλος Παναγιώτης12-2-22 Δ' Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Τσέλλος Παναγιώτης26-2-22 A' Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Τσέλλος Παναγιώτης


26-2-22 Β' Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Τσέλλος Παναγιώτης


19-3-2022 Α΄ Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - κ. Τσέλλος


19-3-2022 B΄ Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - κ. Τσέλλος


19-3-2022 Γ΄ Μέρος - Αναπτυξιακή Ψυχολογία - κ. Τσέλλος