εκπαίδευση ψυχοσωματικής αρμονίας - αυτογνωσία

Η Ακαδημία της Καρδιάς συνεισφέρει συνδυάζοντας στοιχεία από επιλεγμένες μεθόδους, συστήματα αυτογνωσίας και συναισθηματικής διαχείρισης όπως:

- Η μέθοδος νοητικής εκγύμνασης Pοssitive Intelignence 

- Η μέθοδος συναισθηματικής αυτορρύθμισης & ενεργειακής διαχείρισης HeartMath

- Οι βασικές αρχές νευρογλωσσικού προγραμματισμού (nlp)

- Το πρόγραμμα αυτογνωσίας του Ρόμπερτ Νανζέμυ (Αρμονική Ζωή)*

- Το πρόγραμμα συνθετικής ψυχοθεραπείας  'Αλυπίας Τέχνη' του πανεπιστήμιου  Θεσσαλίας**


*η εκπαίδευση της Αρμονικής Ζωής βασίζεται στη διδασκαλία των Abraham Maslow, Ken Kayes και Kathlyn Hendricks, τις διδασκαλίες του Seth μέσα από την Jane Roberts, το δρόμο των Θαυμάτων και την ψυχολογία του Patanjali όπως γράφτηκε στα Yoga Sutρas πριν 2300 χρόνια.
**η εκπαίδευση στη συνθετική ψυχοθεραπεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βασίζεται στην σύνθεση της Υπαρξιακής, πολιπολιτισμικής, συστημικής. ψυχοδυναμικής και γνωστικο-συμπεριφορικής προσέγγισης όπως αναπτύχθηκαν στο δυτικό κόσμο τον τελευταίο αιώνα.


Σήμερα περνάμε μια παγκόσμια οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κρίση, κατά την οποία πολλοί δοκιμάζονται με μυριάδες τρόπους. Οι γνώσεις και τεχνικές που προτείνονται στο σεμινάριο είναι εφαρμόσιμες σε όλα τα είδη καιρών δοκιμασίας, ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά ή ομαδικά. Χρειάζεται να είμαστε σε μεγάλη επαφή με την εσωτερική δύναμη και σοφία μας για να διατηρούμε την υγεία, ευτυχία, γαλήνη, αφθονία, ευημερία, αγάπη και ενότητα με την οικογένειά μας και την κοινωνία, όπως και με όλη την ανθρωπότητα. Είναι η ευκαιρία να αναπτύξουμε την εσωτερική μας σοφία, δύναμη και καθοδήγηση καθώς εξελισσόμαστε σε πιο ώριμα όντα.

Η εκπαίδευση Ψυχοσωματικής Αρμονίας & Αυτογνωσίας ασχολείται με όλα τα επίπεδα του ανθρώπου. Μας εκπαιδεύει σταδιακά στην επαφή με όλα τα επίπεδα της ύπαρξης μας, σωματικά, συναισθηματικά, ενεργειακά, νοητικά, κοινωνικά και πνευματικά.

1. Όταν ασχολούμαστε μόνο με το σώμα, ίσως κάνοντας σωστή διατροφή, ασκήσεις γιόγκα, γυμναστική και αναπνοές - παίρνουμε μεγάλη σωματική και ενεργειακή βοήθεια. Όμως δεν έχουμε απαραιτήτως αποτελέσματα και στο νου, στις πεποιθήσεις, στα συναισθήματα ή στις συμπεριφορές και τις σχέσεις μας.

2. Αν κάνουμε μόνο διαλογισμό, θα έχουμε ηρεμία και θα συντονιστούμε με ανώτερα επίπεδα του νου, της δημιουργικότητας και της έμπνευσης. Όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχουμε σημαντική αλλαγή στο σύστημα πεποιθήσεων και στους υποσυνείδητους μηχανισμούς και άρα όχι μεγάλη ελευθερία από το «εγώ» μας.

3. Σε περίπτωση που ασχολούμαστε μόνο με φιλοσοφική μελέτη, θα αποκτήσουμε σημαντικές και χρήσιμες για την ζωή μας πνευματικές γνώσεις. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή και στις σχέσεις. Υπάρχει επίσης περίπτωση το «εγώ» μας να γίνει υπερτροφικό αντί να συρρικνωθεί, όπως προϋποθέτει η πραγματική γνώση και η σοφία.

4. Αν κάνουμε μόνο ψυχολογική δουλειά με ανάλυση και κάθαρση, ασχολούμενοι μόνο με συναισθήματα και πεποιθήσεις, θα έχουμε μια διαύγεια σχετικά με το τι προβλήματα και εμπόδια υποφώσκουν στο υποσυνείδητο και θα είμαστε πιο αντικειμενικοί και ανεκτικοί σχετικά με το νου μας και τις ψευδαισθήσεις μας. Όμως θα μας λείπει η ικανότητα να βρούμε τις λύσεις που υπάρχουν μέσα από την υπέρβαση του νου με το διαλογισμό και τη φιλοσοφία.

5. Αν εργαστούμε μόνο με ενέργειες, θα έχουμε ένα πιο υγιές και δυνατό ενεργειακό σώμα και ίσως επαφή με τα συναισθήματα μας και κάποιες ενεργειακές εμπειρίες. Αλλά μπορεί να μην κατακτήσουμε την αποταύτιση από τις τεχνικές, για να βρούμε την συναισθηματική μας ελευθερία και ισορροπία.

6. Εφαρμόζοντας μόνο ενεργειακή ψυχολογία θα απελευθερωθούμε από συναισθήματα και πόνους. Δεν είναι δεδομένο όμως, ότι θα έχουμε το όφελος της γνωστικής ψυχολογίας, του διαλογισμού και της φιλοσοφίας.

7. Εργαζόμενοι μόνο με τα Μαθήματα Θαυμάτων, θα έχουμε μια καλή σχέση με το Θείο και αγάπη για τα αδέλφια μας. Όμως μπορεί να αμελήσουμε τη φροντίδα του σώματος και του συναισθηματικού μέρους του εαυτού μας. Μπορεί επίσης να πέσουμε στη παγίδα του πνευματικού εγωισμού νομίζοντας, ότι μόνο εμείς έχουμε την αλήθεια.

Η εκπαίδευση Ψυχοσωματικής Αρμονίας & Αυτογνωσίας είναι τόσο σημαντική ακριβώς επειδή συνδυάζει όλα τα παραπάνω σε μια σωστή και ασφαλή σειρά και αναλογία, ώστε οι συμμετέχοντες να προχωρήσουν με ένα αποτελεσματικό τρόπο χωρίς ελλείψεις και προβλήματα, χωρίς πνευματικό εγωισμό, με πραγματικές λύσεις βασισμένες σε αιώνιες αλήθειες διαχρονικές και σύγχρονες, μέσα από τις κατακτήσεις της επιστήμης και της κβαντικής φυσικής.

 • Αγαλλιάζει το σώμα με σωστή διατροφή, ασκήσεις, αναπνοές και χαλάρωση.
 • Δημιουργεί διαύγεια στο νου με αυτοπαρατήρηση, ανάλυση, με προσωπική μελέτη του εαυτού και με την αλλαγή του συστήματος πεποιθήσεων.
 • Προσφέρει τις τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας για την απελευθέρωση από αρνητικά συναισθήματα και εγκατάσταση θετικών συναισθημάτων.
 • Αξιοποιεί τεχνικές για την απελευθέρωση από το παρελθόν, την πίκρα, τον πόνο, το θυμό και την ενοχή.
 • Προσφέρει αλήθειες για την απελευθέρωση από άγχος και φόβο και την άγνοια που τα δημιουργεί.
 • Συνδυάζει τις γνώσεις και τις αλήθειες από τον Χριστιανισμό, την Βενταντική φιλοσοφία, τα μαθήματα θαυμάτων και τις διδασκαλίες του Σωκράτη, του Σεθ, του Κρύον, την κβαντική φυσική και τους σύγχρονους δασκάλους, για μια ολοκληρωμένη κοσμολογία. Και μας βοηθάει να εφαρμόσουμε τις αλήθειες αυτές στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις και στην εργασία μας.
 • Δίνει μεθόδους για την πραγμάτωση στόχων.
 • Διδάσκει την αποτελεσματική επικοινωνία στην οικογένεια και αλλού.
 • Βοηθάει με την κάθαρση αρνητικών συναισθημάτων.
 • Διδάσκει διαλογισμό και τις ανώτερες πνευματικές αλήθειες για την υπέρβαση του εγώ και την φώτιση του νου.
 • Αξιοποιεί τα Μαθήματα Θαυμάτων για την απελευθέρωση από τις ψευδαισθήσεις του νου και την σύνδεση με το Θείο.
 • Ενθαρρύνει την καλλιέργεια των ανθρώπινων αρετών της αγάπης, της αλήθειας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της συνέπειας, της κατανόησης και της δημιουργικότητας.
 • Προτείνει την υπηρεσία και την προσφορά στο σύνολο σαν τρόπο της εσωτερικής και εξωτερικής αρμονίας.

Είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που αποφεύγει ελλείψεις και προβλήματα που δημιουργούνται από πρόχειρες ή μονόπλευρες προσεγγίσεις. Όλα αυτά τα κάνει χωρίς να θυσιάσει βάθος και λεπτομέρεια σε κάθε τομέα.

Βάσει των παραπάνω και με βάση τα στοιχεία της μεθόδου του Ρόμπερτ Νανζέμυ, έχουμε εμπλουτίσει το υλικό μας με τα πρόσθετα στοιχεία εκείνα που η επαφή μας με τα μέλη μας, μας οδηγούν να αναπτύξουμε και να συμπεριλάβουμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής, οπως παρουσιάζεται στο δικό μας πεδίο.