Αλυπίας Τέχνη

συστημική β'

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ
4. Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ

Μάρκου Σμάρω,  Μπαλάσκα Ιουλία


17-10-21 A΄ Μέρος - Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι / Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ17-10-21 Β΄ Μέρος - Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι / Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ17-10-21 Γ΄ Μέρος - Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι / Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ29-10-21 Α' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Μπαλάσκα Ιουλία29-10-21 Β' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Μπαλάσκα Ιουλία29-10-21 Γ' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Μπαλάσκα Ιουλία29-10-21 Δ' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Μπαλάσκα Ιουλία
4-12-2021 Α' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - κα. Μάρκου4-12-2021 Β' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - κα. Μάρκου
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BATESON

5-12-2021 Α' Μέρος - Σεμινάριο Συστημικής: Θεωρία του Bateson - κα. Μπαλάσκα


5-12-2021 B' Μέρος - Σεμινάριο Συστημικής: Θεωρία του Bateson - κα. Μπαλάσκα5-12-2021 Γ' Μέρος - Σεμινάριο Συστημικής: Θεωρία του Bateson - κα. Μπαλάσκα


  • ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ των WALTZLAWICK & BOWEN

5-12-2021 Α' Μέρος - Σεμινάριο Συστημικής: Θεωρία των Watzlawick & Bowen - κα. Κουμπή


5-12-2021 Β' Μέρος - Σεμινάριο Συστημικής: Θεωρία των Watzlawick & Bowen - κα. Κουμπή


17-12-21 Α' Μέρος, Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Κατσογιάννη Ε.
4-2-22 Α' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Μάρκου Σμάρω

Υποκειμενική κατασκευή της πραγματικότητας και ερωτήσεις παρέμβασης

Παρασκευή 4/2/22, 5.30μμ - 10.30μμ


4-2-22 Β' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Μάρκου Σμάρω4-2-22 Γ' Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Μάρκου Σμάρω11-3-2022 Α΄ Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπέία ΙΙ - Σ. Μάρκου11-3-2022 Β΄ Μέρος - Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Σ. Μάρκου3-4-22 Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙ - Κουμπή Ε.

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ 


16-4-2022 A' Μέρος - Συνδιδασκαλία Συστημικής Ψυχοθεραπείας - Σ. Μάρκου, Α. Σολωμού


16-4-2022 Β' Μέρος - Συνδιδασκαλία Συστημικής Ψυχοθεραπείας - Σ. Μάρκου, Α. Σολωμού


16-4-2022 Γ' Μέρος - Συνδιδασκαλία Συστημικής Ψυχοθεραπείας - Σ. Μάρκου, Α. Σολωμού


16-4-2022 Δ' Μέρος - Συνδιδασκαλία Συστημικής Ψυχοθεραπείας - Σ. Μάρκου, Α. Σολωμού


16-4-2022 Ε' Μέρος - Συνδιδασκαλία Συστημικής Ψυχοθεραπείας - Σ. Μάρκου, Α. Σολωμού