ΓΕΩΡΓΙΑ

Γεωργία Δεληγεώργη
Διακεκριμένη Σύμβουλος στο χώρο των επιχειρήσεων (ασφαλιστικός τομέας). Έχει εκπαιδευτεί σε διάφορα Συστήματα αυτό-βελτίωσης για εταιρικό περιβάλλον και για αυτογνωσία.
Ασχολείται με μεθόδους διαλογισμού και corporate coaching σε ατομικό και εταιρικό περιβάλλον.