Αλυπίας Τέχνη

υπαρξιακή β'

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ
3. Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία Ι

Ζύμνη, Χαρισιάδης 


16-10-21 Α΄ Μέρος - Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι / Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ


16-10-21 Β΄ Μέρος - Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι / Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ


16-10-21 Γ΄ Μέρος - Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι / Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ


30-10-2021 - Α΄ Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ - κ. Ζύμνη, κ. Χαρισιάδης30-10-2021 - Β΄ Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ - κ. Ζύμνη, κ. Χαρισιάδης
4-12-2021 Α' Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ - κα. Ζύμνη4-12-2021 Β' Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ - κα. Ζύμνη
5-2-22 Α' Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ζύμνη Κατερίνα


5-2-22 Β' Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ζύμνη Κατερίνα


5-2-22 Γ' Μέρος - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ, Ζύμνη Κατερίνα