Αλυπίας Τέχνη

κοινωνική

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ
Κοινωνική Ψυχολογία

15-1-22 Α΄ Μέρος, Κοινωνική Ψυχολογία, Καραγιάννη Π.15-1-22 Β΄ Μέρος, Κοινωνική Ψυχολογία, Καραγιάννη Π.15-1-22 Γ΄ Μέρος, Κοινωνική Ψυχολογία, Καραγιάννη Π.
13-2-22 Α' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Καραγιάννη Πολυτίμη13-2-22 Β' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Καραγιάννη Πολυτίμη13-2-22 Γ' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Καραγιάννη Πολυτίμη27.2.22 A


27.2.22 Β


27.2.22 Γ


20.3.22 Α


20.3.22 Β


20.3.22 Γ


20.3.22 Δ


10.4.22 Α


10.4. 22 Β


10.4.22 Γ


8-5 -22 A' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Π. Καραγιάννη


8-5 -22 Β' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Π. Καραγιάννη


8-5 -22 Γ' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Π. Καραγιάννη


8-5 -22 Δ' Μέρος - Κοινωνική Ψυχολογία - Π. Καραγιάννη