Εκπαίδευση HeartWorks

Το πρόγραμμα συναισθηματικής αυτορρύθμισης προσφέρεται σε ατομικές ή ολιγομελείς ομαδικές συνεδρίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

950,00 €