Εκπαίδευση HeartWorks Brain Fitness membership

Το πρόγραμμα συναισθηματικής αυτορρύθμισης συνοδεύει την Brain Fitness membership με ατομικές ή ολιγομελείς ομαδικές συνεδρίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

950,00 €