εκπαίδευση

συναισθηματική αυτορρύθμιση / επίπεδo HeartWorks BASIC

Το ΗΜ είναι μια σειρά εύκολων στη χρήση και αποτελεσματικότατων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση προγραμμάτων ψυχοσυναισθηματικής και ενεργειακής αυτορρύθμισης για μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αντικειμένων. 

Οι τεχνικές που εμπεριέχει είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και βασίζονται στην επίδραση που έχει στον οργανισμό και στον εγκέφαλο ο συγχρονισμός καρδιάς, συναισθηματιών και εγκεφάλου. 

Τα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί μέσα από προγράμματα 6 εβδομάδων σε περίπου 5000 άτομα (ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Η αποτελεσματικότητα των τεχνικών και της εκπαίδευσης πιστοποιείται από συσκευές βιοανάδρασης

Τα προγράμματα δομούνται σε 6 βήματα-στόχους.


Τα συναισθήματα επιδρούν στο ρυθμό λειτουργίας της καρδιάς.

Η Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού είναι σημαντικός δείκτης υγείας και πρόβλεψης μελλοντικών προβλημάτων. Δείχνει την ικανότητα προσαρμοστικότητας της καρδιά μας σε διαφορετικές ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις. 

Όσο μεγαλώνουμε ο δείκτης μεταβλητότητας μειώνεται. Με τις ασκήσεις τον διευρύνουμε. 

Αυτό το παρακολουθούμε με τις συσκευές βιοανάδρασης. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ).

Η αρμονική μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού επιδρά στη φυσιολογία μας, στο ορμονικό, το ανοσοποιητικό και στη διαύγεια του εγκεφάλου. 


η Ακαδημία της Καρδιάς, αποτελείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, του coaching και της συμβουλευτικής, που δημιουργούν συνθετικά προγράμματα βασισμένα στην επίτευξη στόχων μέσω της βελτίωσης της Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού.


Το αυτόνομο νευρικό σύστημα επιδρά σε όλα μας τα όργανα και αποτελείται από δύο κλάδους.

Όταν οι δύο κλάδοι λειτουργούν ανταγωνιστικά η λειτουργία της καρδιάς γίνεται δυσαρμονική και επηρεάζει αρνητικά όλα μας τα συστήματα. 

Ο ρυθμός γήρανσης και αναπαραγωγής των κυττάρων εξαρτάται από το μέγεθος των τελομερών στα άκρα των χρωμοσωμάτων του dna


Τα αποτελέσματα της άσκησης συντονισμού σώματος, συναισθήμΑτος και νου (ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

η διαδικασία εμφάνισης ψυχοσυναισθηματικής κόπωσης  


Ο σημερινός κόσμος εμπεριέχει αυξημένες ταχύτητες αλλαγών και αβεβαιότητας. Ο οργανισμός μας δεν επιθυμεί την αλλαγή και δυσκολεύεται στην προσαρμογή.

Παράλληλα η δυσκολία μπορεί να γίνει ο έναυσμα να ανακαλύψουμε δυνάμεις και δεξιότητες που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι διαθέτουμε.


Κάθε κύτταρο ή οργανισμός περιβάλλεται από ένα ενεργειακό πεδίο. 

Το πεδίο αυτό συγκρατεί τη συνοχή μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού.

Εμπεριέχει πληροφορία που μοιράζεται σε όλο το σύστημα. 

(μπορώ να κάνω εισαγωγή με τα ψάρια στο νερό και τα πουλιά στον αέρα πουλιά - μετά ανθρώπους με πείραμα ΗΜ)


Τη ζωή μπορούμε να τη βιώνουμε από δύο διαφορετικά πεδία. Κάθε πεδίο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και δημιουργεί διαφορετική εμπειρία ζωής.


Τα συναισθήματα έχουν διαφορετικές συχνότητες. Εστιάζουμε στο σημείο μετάβασης από το χαμηλό στο υψηλό πεδίο και αντίστροφα. 

Οι τεχνικές μας, επιτρέπουν τη διαχείριση της θέσης μας κάθε φορά, την αποφυγή της πτώσης και την άμεση ανάβαση. Η διαδικασία επιβεβαιώνεται από τις συσκευές βιοανάδρασης (ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ).  

Βλέπουμε τον κόσμο μέσα παό τα συναισθήματα μας.

Τι μουσική παίζεις?

Πως θα ήταν αν μπορούσες να την επιλέξεις και να την αλλάξεις?

Το στρες αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και αμποδίζει τη διαύγεια του εγκεφάλου - η Ευγνωμοσύνη συντονίζει τα εγκεφαλικά κύματα - Η Ακαδημία της Καρδιάς κάνει πράξη της εργασία συγκεκριμένων επιστημόνων. (ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ - ο εγκέφαλος μπορεί να πάει μαζί με την καρδιά hrv) / (Η ΤΟ HRV ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΔΩ)

η Ακαδημία της Καρδιάς ασχολείται με τη σχέση της φυσιολογίας μας με τα συναισθήματα και συγκεκριμένα με τη σχέση Καρδιάς-Εγκέφαλου

.