Ύλη HeartWorks basic

Το HeartWorks BASIC είναι η βασική εκπαίδευση συναισθηματικής αυτορρύθμισης με τη μέθοδο HeartWorks®.

Συνδυάζει την εκμάθηση των τεχνικών του Ινστιτούτου ΗeartMath με το Γνωσιακό Συμπερφορικό Coaching, τη Θετική Ψυχολογία, τις βασικές αρχές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, τις Νευροεπιστήμες και της Επιστήμης της Απόδοσης (Performance Science). 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου ο εκπαιδευόμενος έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες και φιλοσοφία συναισθηματικής αυτορρύθμισης που του επιτρέπουν να βιώνει μια διαφορετική, πιο ήρεμη και δημιουργική καθημερινότητα και βιώνει τα παρακάτω οφέλη:

> Διακοπή ενεργειακών απωλειών

> Διατήρηση της αποθηκευμένης ανθεκτικότητας 

> Ελάττωση ανυπομονησίας, ευερεθιστότητας και θυμού

> Βελτίωση σωματικής και νοητικής υγείας

> Μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαισθητική νοημοσύνη μας

> Βελτίωση μνήμης, εστίασης και άλλων εγκεφαλικών λειτουργιών

> Αύξηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας

> Καλύτερη ποιότητα ύπνου