συναισθήματα που βίωσα σαν παιδί

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ή ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
Δεν είναι ανάγκη να γράψετε ολόκληρες περιγραφές αλλά απλώς μερικές λέξεις που αντιπροσωπεύουν το γεγονός ή κατάσταση. 

Η άσκηση αυτή ακολουθεί την άσκηση των εμπειριών. Αν δεν την έχετε κάνει είναι βοηθητικό να την κάνετε πριν προχωρήσετε (εδώ)


ο παρακάτω πίνακας χρησιμοποιείται σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή σας
και συνδυασμό με τις τεχνικές (εργαζόμαστε σε επιλεγμένες εμπειρίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σειρά τεχνικών)

.

.