οι χρήστες των τεχνικών μας

To σύστημα μας χρησιμοποιείται από:

> Νοσοκομεία και Επαγγελματίες Υγείας

> Επιχειρήσεις

> Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία

> Σχολεία, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

> Επαγγελματίες & Ερασιτέχνες Αθλητές / Ολυμπιακές Ομάδες

> Στρατός, Ειδικές Δυνάμεις

To HeartWorks στην Ελλάδα:

Το HeartWorks στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Την Παρασκευή 16.4.2021 η Ακαδημία της Καρδιάς (HeartWorks) παρουσίασε το σύστημα του Ινστιτούτου HeartMath στους τελειόφοιτους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Στην τρίωρη παρουσίαση μας τα αυριανά στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων γνώρισαν το βασικό πλαίσιο του συστήματος HeartMath, βίωσαν τη συνοχή, τη συναισθηματική αυτορρύθμιση και ασκήθηκαν σε τεχνικές επαφής με τη διαισθητική τους νοημοσύνη για λήψη αποφάσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Η Ακαδημία της Καρδιάς στα πλαίσια των σκοπών της στηρίζει, ενσωματώνει, ενισχύει και διευκολύνει κάθε συνάδερφο που επιθυμεί να συμμετέχει συλλογικά στη διάδοση των τεχνικών της Καρδιάς μας συμμετέχοντας στην ενεργοποίηση της καρδιάς της Ελληνικής κοινωνίας. 


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισμοί
επενδύουν στην ευζωία των ανθρώπων τους


''το μυαλό δεν έχει απαντήσεις, η καρδιά δεν έχει ερωτήσεις''