αποφάσεις συνειδητής αγάπης

1. Αποφασίζω συνειδητά να είμαι, όσο το δυνατόν, πιο ανοικτός/η μαζί σου και να αποβάλω από τον εαυτό μου οτιδήποτε σταθεί εμπόδιο στην ενότητα μας.

2. Αποφασίζω να αφοσιωθώ συνειδητά στην προσωπική μου ανάπτυξη και την πνευματική μου εξέλιξη.

3. Αποφασίζω συνειδητά να λέω όλη την αλήθεια σε κάθε περίπτωση.

4. Αποφασίζω συνειδητά να σε ενισχύω, με κάθε τρόπο και να σε βοηθώ να εκφράσεις τις κρυμμένες σου δυνατότητες.

5. Αποφασίζω συνειδητά να αναλάβω 100% την ευθύνη για την πραγματικότητα που δημιουργώ.

6. Αποφασίζω συνειδητά να είμαστε ευτυχισμένοι σε αυτή τη σχέση.

7. Αποφασίζω συνειδητά να μάθω να αγαπώ χωρίς όρους και εσένα και τον εαυτό μου. 

8. Αποφασίζω συνειδητά να μάθω να νοιώθω και να μοιράζομαι μαζί σου τα συναισθήματα μου χωρίς να σου επιρρίπτω ευθύνες και να έχω την ικανότητά να ακούω τα δικά σου συναισθήματα χωρίς να τα παίρνω προσωπικά. 

9. Αποφασίζω συνειδητά να είναι αυτάρκης και ολοκληρωμένος με τον εαυτό μου.

10. Αποφασίζω συνειδητά να τηρήσω τις συμφωνίες που έκανα μαζί σου.

11. Αποφασίζω συνειδητά να μάθω να επικοινωνώ αποτελεσματικά
(αυτοανάλυση/εγώ-μήνυμα)

12. Αποφασίζω συνειδητά να καλλιεργήσω τη σχέση μου με την πνευματική μου υπόσταση.


κλείστε μια συνάντηση

κλικ στο ρολόι


κινητό : 693 7066 045