ακούγοντας την καρδιά

ημέρα 2

δεύτερη ημέρα σεμιναρίου:

μεγαλώστε το βίντεο με κλικ στο προτελευταίο εικονίδιο 

περιεχόμενα α' ώρας

Περιεχόμενα:

 • 5.25 - 11.26 / Η τεχνική της Καρδιακής Αναπνοής και το κενό μεταξύ του ερεθίσματος και της αντίδρασης.
 • 13.15 - 14.47 / Η διαφορά των τεχνικών της καρδιάς με τις άλλες τεχνικές που υπάρχουν.
 • 14.48 - 17.33 / Καρδιακή Εστίαση (στην ομάδα)
 • 19.15 - 23.30 / Τι είναι το σύστημα HeartMath
 • 23.35 - 28.47 / Που εφαρμόζεται το σύστημα HeartMath
 • 28.50 - 35.55 / Σύντομη ιστορία του Ινστιτούτου
 • 35.55 - 37.00 / Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση
 • 37.00 - 40.40 / Στόχοι, αποτελέσματα εκπαίδευσης
 • 40.40 - 45.12 / Οι πνευματικοί-ενεργειακοί στόχοι
 • 45.13 - 46.10 / 'Μεγάλοι' πελάτες
 • 46.10 - 47.50 / Ακαδημία της Καρδιάς
 • 47.50 - 48.48 / Αποτελέσματα στο νοητικό & συναισθηματικό Τομέα 
 • 48.48- 49.53 / Αποτελέσματα στο σώμα
 • 49.53 - 51.00 / Αποτελέσματα στις ασφαλιστικές δαπάνες και παράδειγμα σε εταιρεία φαρμακοποιών
 • 51.05 - 55.47 / Συνοχή
 • 55.47 - 58.13 / Συναισθήματα και καρδιακοί ρυθμοί 
 • 58.13 - 1.06.24 / Επίδραση στη νοητική απόδοση

περιεχόμενα β' ώρας

 • 1.06.26 - 1.07.20 / Οφέλη εκπαίδευσης
 • 1.07.27 - 1.12.21 / Διαρροή ενέργειας στην καθημερινότητα και η διακοπή της
 • 1.12.25 - 1.16.17 / (Ερώτηση) Πως το εφαρμόζω στην καθημερινή ζωή; (καθημερινή προετοιμασία)
 • 1.16.18 - 1.21.25 / Η σχέση καρδιάς - εγκεφάλου και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
 • 1.21.28 - 1.25.25 / Επίδραση στις εγκεφαλικές συχνότητες
 • 1.25.25 - 1.27.11 / Επίδραση στην υγεία
 • 1.27.14 - 1.27.58 / Επίδραση στην ταχύτητα γήρανσης
 • 1.28.54 - 1.35.05 / Πως διδάσκεται το σύστημα HeartMath

 • 1.38.53 - 1.43.44 / Ανθεκτικότητα

 • 1.36.20 - 1.38.25 / Τα τρία μέρη του εγκεφάλου

 • 1.43.45 - 1.50.00 / Στρες, ανθεκτικότητα και απόδοση

 • 1.50.00 - 1.57.20 / Η ενέργεια της εσωτερικής σου μπαταρία 

 • 1.57.20 - 1.59.25 / Τα αποτελέσματα της απώλειας και της πληρότητας ενέργειας

 • 2.02.44 - 2.03.25 / Ημερολόγιο (οδηγίες καθημερινής άσκησης

 • 2.00.00 - 2.02.44 / Καρδιακή Αναπνοή (οδηγίες καθημερινής άσκησης)

 • 2.11.45 - 1.17.22 / Ερώτηση) Συμβατότητα με άλλες πρακτικές


Άσκηση εβδομάδας 2

1. Ημερολόγιο Παρατηρητή
2. Τεχνική Καρδιακής Αναπνοής
- δείτε τις οδηγείς στο video που ακολουθεί: