Ενεργητική Ακρόαση:

- προσδιορισμός προβλήματος

- Ερέθισμα

- Συναισθήματα

- Πεποιθήσεις

- Επιλογή πεποίθησης για μεταμόρφωση

- Ενέργειες

The active listening is now completed.v We have established what the problem is, 

v What exactly is the particular stimulus which triggers the unpleasant emotions,
v What those emotions are,
v What secondary emotions are created when we notice ourselves having the primary emotions,
v How we react in those situations,
v What we believe which make us feel and react in those ways when confronted with these stimuli,
v Which beliefs we want to transform,
v What actions we want to take,
v How we are going to transform the beliefs and make the changes we wantThe plan is put into action until our next meeting.

Inside Story:

- τα 3 μέρη του εγκεφάλου

- συναισθηματική μνήμη

- το νευρικό σύστημα

- επικοινωνία καρδιάς-εγκεφάλου

- πως τα συναισθήματα μπορούν να σε βλάψουν ή να σε ωφελήσουν

- πως αλλάζω τα συναισθήματα μου δημιουργώντας αρμονία σε νευρικό σύστημα-καρδιά και εγκέφαλο