Το πλεονέκτημα της Ανθεκτικότητας

περιεχόμενα εργαστηρίου

Ενότητα 1 - Εισαγωγή. Εισαγωγή στο Ινστιτούτο HeartMath και το σκοπό του. Μια ματιά στο επιστημονικό υπόβαθρο των μεθόδων, στις εταιρίες, συλλογικότητες και ομάδες που έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα HeartMath και την τεχνολογία του και στους σκοπούς του προγράμματος. 

Ενότητα 2 - Ανθεκτικότητα. Μια εισαγωγή στην ιδέα της εσωτερικής μπαταρίας και στο ότι είμαστε ενεργειακά συστήματα που καταναλώνουν και ανακτούν ενέργεια. Ο ορισμός της ανθεκτικότητας και οι αναδυόμενες ιδέες για την ικανότητά μας να διευρύνουμε τη δυνατότητα της ανθεκτικότητας μας (φέρουσα ικανότητα). Η ικανότητα δημιουργίας σωματικής, νοητ ικής, συναισθηματικής και πνευματικής ανθεκτικότητας και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Φέρουσα ικανότητα. Ο ρόλος της συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Συνειδητοποίηση των συναισθηματικών ενεργειακών διαρροών μας και το αποτέλεσμα στην ανθεκτικότητα μας. Η δυνατότητά μας να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας. Πως το στρες επηρεάζει την απόδοσή μας και την ανθεκτικότητά μας.

Ενότητα 3 - Ατμόσφαιρα (ταινία). Ο σκοπός της ταινίας είναι να δείξει ότι οι καθημερινές μας εμπειρίες έχουν ένα συναισθηματικό υπόβαθρο που καθορίζει την εμπειρία μας. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το πώς αισθανόμαστε. 


Ενότητα 4 - Συναισθήματα ενεργειακής διαρροής και ανάκτησης. Τα συναισθήματα διαρροής και ανάκτησης ενέργειας και οι επιδράσεις τους στη φυσιολογία μας. Πως μαθαίνουμε να εντοπίζουμε τις ενεργοβόρες καταστάσεις της καθημερινότητας για να διακόπτουμε τη διαρροή ενέργειας. 

Ενότητα 5 - Τεχνική Καρδιακής Αναπνοής. Η πρώτη τεχνική σε μια σειρά τεχνικών έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Η τεχνική της Καρδιακής Αναπνοής βάζει τις βάσεις για την ουδετεροποίηση των συναισθημάτων που προκαλούν ενεργειακή διαρροή και της επίδρασης που έχουν στη φυσιολογία μας. Η Τεχνική Καρδιακής Αναπνοής είναι σχεδιασμένη να μειώνει την υψηλή συναισθηματική ένταση που επιδρά στη φυσιολογία μας και να σταματά τις ενεργειακές διαρροές. Είναι επίσης το πρώτο βήμα στη δημιουργία συνοχής. Αναγνωρίστε τα ενεργειακά ανανεωτικά συναισθήματα και τις καταστάσεις που αυτά δημιουργούνται. Η τεχνική αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με ανοικτά τα μάτια έτσι ώστε να τη χρησιμοποιείτε άμεσα και σε πραγματικό χρόνο κάθε στιγμή που αυτό χρειάζεται .


Ενότητα 6 - Τεχνική Εσωτερικής Ροής Ηρεμίας. Η τεχνική αυτή μας βοηθά να γινόμαστε περισσότερο συνεκτικοί και να διατηρούμε τη συνοχή και την εσωτερική μας στάση. Η κατάσταση εσωτερικής ροής ηρεμίας δεν είναι κατάσταση χαλαρότητας, ύπνου ή ξεκούρασης αλλά κατάσταση ισορροπημένου εσωτερικού νοητικού και συναισθηματικού ρυθμού και διάθεσης. Η ροή εσωτερικής ηρεμίας μας επιτρέπει να κινούμαστε με μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητά μας. Είναι περισσότερο μια κατάσταση 'ενεργητικής χαλάρωσης' που μας επιτρέπει να έχουμε τη διάκριση που χρειάζεται για να χειριζόμαστε τις απαιτητικές καταστάσεις της ζωής. 

Ενότητα 7 - Η Φυσιολογία της Συνοχής και της Βέλτιστης Λειτουργίας. Οι βασικές αρχές της επιστήμης στην οποία βασίζεται το HeartMath. Εισαγωγή σε δύο σημαντικούς ορισμούς, συνοχή και Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού (HRV) και του πως σχετίζονται με τη φυσιολογία πίσω από τη βέλτιστη λειτουργία, την μέγιστη απόδοση και την ανθεκτικότητα. Για να κατανοήσουμε τη φυσιολογία της συνοχής και την Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού, χρειάζεται να δούμε πως επηρεάζονται, μέσω του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος, από τα συναισθήματα και τη σύνδεση καρδιάς-εγκεφάλου. 

Ενότητα 8 - Το Διάγραμμα Διαρροής προς Ανάκτηση Ενέργειας. Το διάγραμμα αυτό προσφέρει μια εικόνα για τη σχέση μεταξύ τυπικών συναισθηματικών αντιδράσεων, της έντασής τους και του πως τα συναισθήματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογία μας και το επίπεδο της ανθεκτικότητάς μας. Το διάγραμμα περιγράφει δύο συστήματα: Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα και το Ορμονικό Σύστημα. Αυτά τα δύο συστήματα ρυθμίζουν το 90% των εσωτερικών λειτουργιών του σώματός. Εξερευνούμε την κίνησή μας στα τέσσερα πεδία του διαγράμματος με βάση τα συναισθήματα που βιώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

Ενότητα 9 - Η Τεχνική της Άμεσης Συνοχής. Η τεχνική αυτή αναπτύσσεται πάνω στην τεχνική της Καρδιακής Αναπνοής και προσθέτει ένα ανανεωτικό συναίσθημα σαν δεύτερο βήμα. Η Άμεση Συνοχή προσφέρει μια άμεση μετακίνηση σε συνοχή και ένα θετικό αντίκτυπο στο ορμονικό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τεχνολογία emWave βοηθώντας τον εκπαιδευόμενο να μετακινηθεί σε κατάσταση ανανεωτικού συναισθήματος διατηρώντας έτσι τη συνοχή της φυσιολογίας του. Η παρατεταμένη συνοχή ενισχύει την ικανότητα ανθεκτικότητας και μας βοηθά να μετακινηθούμε στην δεξιά πλευρά του Διαγράμματος Διαρροής προς Ανάκτηση. 

Ενότητα 10 - παρουσίαση emWave. Η παρουσίαση του emWave επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να δει σε πραγματικό χρόνο πως τα συναισθήματα επηρεάζουν τους ρυθμούς της καρδιάς. Βλέποντας πως η τεχνική Άμεσης Συνοχής επηρεάζει τη Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού, βοηθά στην κατανόηση της επιστημονικής βάσης του συστήματος HeartMath και προσφέρει σημαντικό κίνητρο για την εξάσκηση των τεχνικών συναισθηματικής αυτορρύθμισης που διδάσκονται σε αυτό το πρόγραμμα. Στις δια ζώσης συνεδρίες μας, ένας εθελοντής συνδέεται με τη συσκευή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στη οθόνη.


Ενότητα 11 - Δημιουργόντας και Διατηρώντας Συνοχή. Η εξάσκηση των τεχνικών αυτορρύθμισης γίνεται μέσα από τρεις βασικές στρατηγικές-κλειδιά. Πρακτικές προτάσεις προγραμματισμού δράσεων βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να ενσωματώσουν τις τεχνικές που μαθαίνουν στην φορτωμένη καθημερινότητά τους. Η Προετοιμασία είναι απαραίτητη για να θέτουν το ρυθμό της ημέρας και να μην καταβάλλονται από τα στρεσογόνα γεγονότα. Ακόμη και αν Προετοιμαζόμαστε, αρκετές φορές ίσως έχουμε σωματική αντίδραση στο στρες. Μόλις εντοπίσουμε τη διαρροή στην εσωτερική μας μπαταρία, είναι η ώρα να εφαρμόσουμε την Μετακίνηση και Ανάκαμψη για να διακόψουμε την εσωτερική ενεργειακή διαρροή. Η Διατήρηση της ανθεκτικότητας γίνεται με την ενσωμάτωση των τεχνικών στη ροή της καθημερινότητας.

Ενότητα 12 - Πρακτική Διαίσθηση. Αυτή η ενότητα μας εισάγει στην πρακτική κατανόηση των φαινομένων διαίσθησης στην καθημερινότητά μας. Παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες οπτικές για το πώς η διαίσθηση μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τις σχέσεις μας και την αντίληψή μας. Η Ενότητα αυτή μας προετοιμάζει για της Τεχνική Παγώματος της Εικόνας και είναι αποτέλεσμα των πιο πρόσφατων επιστημονικών ανακαλύψεων για τη διαίσθηση και τον τρόπο που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή πιο συχνά.

Ενότητα 13 - Η Τεχνική Παγώματος της Εικόνας. Μια βασικότατη τεχνική του συστήματος HeartMath από το 1993. Η Τεχνική του Παγώματος της Εικόνας έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, σε διαφορετικά πεδία, με εξαίρετα αποτελέσματα. Το Πάγωμα της Εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων, στην επίλυση προβλημάτων, στο σχεδιασμό ή για την αλλαγή των συναισθηματικών αντιλήψεων μας, για την πιο απλή περίπτωση μέχρι και τις πιο πολύπλοκες οικογενειακές ή επιχειρηματικές αποφάσεις. Έχει σχεδιαστεί να μας βοηθά να αποκτούμε πρόσβαση στη διαισθητική μας νοημοσύνη με άμεσο τρόπο. Υπάρχει και το Πάγωμα της Εικόνας εκ κινήσει, με το οποίο βρίσκουμε την κατάλληλη στάση και διάθεση για τα εναλλασσόμενα περιβάλλοντα και καταστάσεις της καθημερινότητας. Ο συντονισμός μας με την κατάλληλη διάθεση εξοικονομεί ενέργεια και αυξάνει τα επίπεδα ανθεκτικότητά μας

Ενότητα 14 - Ενεργειακή Αλληλεπίδραση. Αυτή η ενότητα επιστημονικών δεδομένων προσφέρει μια κατανόηση του πως ο καθένας από εμάς επηρεάζει τον άλλο όχι μόνο μέσω της προφορικής και γραπτής αλληλεπίδρασης αλλά σε σωματικό επίπεδο, συναισθηματικά και ενεργειακά. Ένα κύριο σημείο συζητά πως το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς λειτουργεί σαν αγωγός των συναισθημάτων και των διαθέσεων μας. Αυτά τα συναισθήματα και διαθέσεις μεταδίδονται άσχετα του αν έχουμε επίγνωση ή όχι γι' αυτό. Αυτή η ενότητα είναι προκαταρτική της ενότητας της Ενεργειακής Επικοινωνίας. 

Ενότητα 15 - Η Ενέργεια της Επικοινωνίας. Αυτή η Ενότητα εστιάζει στο αποτέλεσμα της αποστολής συγκρουόμενων μηνυμάτων, της εμπλοκής στη δραματοποίηση και στις συνέπειες της μη αποτελεσματικής επικοινωνίας στη δουλειά ή στο σπίτι. Όταν η επικοινωνία δεν είναι καθαρή, δημιουργούνται λάθη που κοστίζουν τόσο συναισθηματικά όσο και υλικά. Υπάρχει μία προαιρετική διαδικασία εντοπισμού επικοινωνιακών δυσλειτουργιών που δημιουργούν δράμα, χάσιμο χρόνου και επηρεάζουν το εργασιακό, οικογενειακό και ομαδικό περιβάλλον. 

Ενότητα 16 - Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας. Αυτή η Ενότητα προσφέρει μια τεχνική βελτίωσης της επικοινωνίας. Είναι μια ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να εισάγουν την καρδιακή συνοχή στην ομιλία και την ακρόαση. Η Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας ενσωματώνεται εύκολα σε άλλες δεξιότητες και τεχνικές επικοινωνίας που μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί. Ο στόχος είναι να ακούμε την ουσία όσων λέγονται χωρίς κριτική, να μιλάμε με αυθεντικό τόνο και να επιβεβαιώνουμε την κοινή κατανόηση. Η διαφορά της Συνεκτικής Επικοινωνίας με άλλες τεχνικές όπως η Ενεργητική Ακρόαση είναι ότι οι συμμετέχοντες οδηγούνται να δημιουργήσουν την κατάσταση καρδιακής συνοχής πριν ξεκινήσει τη επικοινωνία ή η ακρόαση, με στόχο να παραμείνουν σε συνοχή κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Ενότητα 17 - Δημιουργώντας ένα νέο Επίπεδο βάσης. Αυτή η Ενότητα προσφέρει τα επιστημονικά δεδομένα πίσω από την ιδέα ότι όλοι έχουμε παγιωμένα μοτίβα φυσιολογίας και συμπεριφοράς που λειτουργούν αυτοματοποιημένα. Οι συμπεριφορές μας είναι αποτέλεσμα συνήθειας και πολλές φορές δεν εξυπηρετούν ούτε εμάς, ούτε τους γύρω μας, με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Τα μοτίβα αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ανθεκτικότητας. Η πληροφορία αυτή μας εισάγει στην επόμενη τεχνική έξυπνης ενεργειακής αυτορρύθμισης, την Καρδιακή Εστίαση. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου επίπεδου βάσης. 

Ενότητα 18 - Η Τεχνική της Καρδιακής Εστίασης. Αυτή η τεχνική, όταν την εφαρμόζουμε συστηματικά, δημιουργεί ωφέλιμες αλλαγές μεγάλης διάρκειας. Δεν προσφέρει μόνο αύξηση και διατήρηση της ανθεκτικότητας αλλά βοηθά στη δημιουργία ενός συνεκτικού περιβάλλοντος στο σπίτι ή στη δουλειά. Η τεχνική αυτή εμπεριέχει το πρόσθετο βήμα της εκπομπής ενός ανανεωτικού συναισθήματος προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Ενότητα 19 - Στρατηγικές για Αύξηση Ικανότητας Δημιουργίας Ανθεκτικότητας. Αυτή η Ενότητα μας εισάγει σε δύο πλάνα εξάσκησης για την ενσωμάτωση όσων μάθαμε στο εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν προγράμματα δράσης δύο εβδομάδων με σκοπό: 1) τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ενεργειακών διαρροών και 2) την αύξηση της νοητικής, σωματικής, πνευματικής και συναισθηματικής ανθεκτικότητας.

Ενότητα 20 - Ισορροπημένη Φροντίδα και Υπερφροντίδα. Αυτή η Ενότητα προσφέρει μια εικόνα της ενεργειακής διαρροής και ανανέωσης στο πεδίο της ανθρώπινης φροντίδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι το να ενδιαφέρεσαι για κάποιον σημαίνει να ανησυχείς. Σε αυτή την Ενότητα γίνεται διάκριση μεταξύ της ενεργειακά ανανεωτικής πλευρά της φροντίδας και της ενεργοβόρας πλευρά της φροντίδας που to HeartMath ονομάζει 'υπερφροντίδα'. Περιλαμβάνει μία προαιρετική άσκηση που χρησιμοποιείται σε κέντρα φροντίδας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές κτλ) που επιθυμούν να την αλλαγή των ανεπαίσθητων συμπεριφορών υπερφροντίδας με την οποία ίσως φροντίζουν τους θεραπευόμενους.

Ενότητα 21 - Τεχνική Καρδιακής Χαρτογράφησης. Αυτή είναι μια διασκεδαστική τεχνική πολλαπλών σκοπών: για το σχεδιασμό ενός προγράμματος δράσης, ενός 'project', τον καθορισμό προτεραιοτήτων, το σχεδιασμό μιας απαιτητικής δραστηριότητας, ή τη διαχείριση καταστάσεων της ζωής. Πρώτα ορίζουμε το θέμα εστίασης και μετά αναπτύσσουμε δημιουργικά τις ιδέες που πηγάζουν από τον εγκέφαλο, τια ανησυχίες και τις αμφιβολίες, χωρίς να εστιαζόμαστε σε λύσεις. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε συνοχή και αναλογιζόμαστε τι θα χρειαζόταν για να στεφθεί ο στόχος με επιτυχία. Πολύ συχνά, μέσα από την ανταπόκριση αναδύεται ένα στοιχείο που θα ενισχύσει την πιθανότητα επιτυχίας του στόχου. Με την άσκηση αυτή χρησιμοποιούμε τη συνοχή για να συγχρονίσουμε τον εγκέφαλο και την καρδιά στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την έναρξη μιας νέας δράσης κτλ. 

Ενότητα 22 - Ένα σύντομο τεστ αντιληπτικότητας. Ακούσια Τύφλωση - Μια ταινία που μας δείχνει ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι αυτό στο οποίο κατευθύνουμε την προσοχή μας.

Ενότητα 23 - Ύπνος και Ανθεκτικότητα. Αρκετές μελέτες δείχνουν τη σχέση μεταξύ εργασιακής κόπωσης και επιπέδων ύπνου και το πώς αυτά επηρεάζουν την απόδοσή μας. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση της έλλειψης ύπνου και των αυξημένων επιπέδων αλκοόλ στο αίμα δείχνει παρόμοια σημαντική κατάπτωση στην απόδοση. 

Ενότητα 24 - Η Τεχνολογία em-Wave. Η Ενότητα αυτή εκπαιδεύει στη χρήση της τεχνολογίας em-Wave.