Συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια που ακολουθούν και προώθησέ τα για να τα συζητήσουμε.


Στιγμές διαρροής ενέργειας

Στιγμές αναννέωσης ενέργειας

Πως βλέπω τον εαυτό μου

Μια δυσάρεστη παιδική εμπειρία