Το HeartWorks στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2021-05-05

Την Παρασκευή 16.4.2021 η Ακαδημία της Καρδιάς (HeartWorks) παρουσίασε το σύστημα του Ινστιτούτου HeartMath στους τελειόφοιτους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Στην τρίωρη παρουσίαση μας τα αυριανά στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων γνώρισαν το βασικό πλαίσιο του συστήματος HeartMath, βίωσαν τη συνοχή, τους τρόπους δημιουργίας συναισθηματικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής αυτορρύθμισης και ασκήθηκαν σε τεχνικές επαφής με τη διαισθητική τους νοημοσύνη για λήψη αποφάσεων στο εργασιακό περιβάλλον. 

Η Ακαδημία της Καρδιάς στα πλαίσια των σκοπών της στηρίζει, ενσωματώνει, ενισχύει και διευκολύνει κάθε συνάδερφο που επιθυμεί να συμμετέχει συλλογικά στη διάδοση των τεχνικών της Καρδιάς μας συμμετέχοντας στην ενεργοποίηση της καρδιάς της Ελληνικής κοινωνίας.