Το HeartΜath στο πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο

2019-12-03

Η αντιμετώπισή της επίδρασης του άγχους στην υγεια μας με τις τεχνικές του HeartMath παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο .

ΝΕΥΡΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Συγγραφείς
Γ. Χαριτάκης,PhD, MD
Καδιολόγος, HeartMath coach


ΣΚΟΠΟΣ: Ένα σχετικά υποτιμημένο πεδίο είναι οι επιδράσεις της καρδιάς στον εγκέφαλο και η σχέση μεταξύ της δυσλειτουργίας της καρδιάς και του εγκεφάλου. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της επίδρασης της καρδιακής λειτουργίας στις πολύπλοκες εγκεφαλικές λειτουργίες.
ΥΛΙΚΟ: Μελετήθηκε η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (Hear Rate Variablity), πριν και μετά από ασκήσεις βιο-ανάδρασης, ως μέσο εκτίμησης της ελάττωσης της δράσης του συμπαθητικού και αύξησης της δράσης του παρασυμπαθητικού.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αύξηση των αγχωδών ερεθισμάτων και η έλλειψη ικανότητας πολλών ανθρώπων να διαχειριστούν με καθημερινά αγχώδη ερεθίσματα που ξεπερνάει τα όρια τους για σχετικά μεγάλες χρονικές περιόδους οδηγούν σε παρατεταμένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο, με τη σειρά του, μπορεί οδηγήσει σε μια ποικιλία παθολογικών καταστάσεων. Συχνές αγχώδεις καταστάσεις μειώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, αλλοιώνουν την καρδιακή λειτουργία με διάφορες κλινικές εκδηλώσεις από απλές έως πολύπλοκες αρρυθμίες, υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια και ορισμένες φορές σε αιφνίδιο θάνατο. Η σημασία του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι κύρια, γιατί ρυθμίζει τις αντιδράσεις σε αγχογόνα ερεθίσματα μέσω του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η αντικειμενική εκτίμηση του αποτελέσματος των ασκήσεων βιοανάδρασης μπορεί να επιτευχθεί με την παρακολούθηση την μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (Hear Rate Variablity), τόσο με την ανάλυση του κλασσικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος,όσο και με απλές συσκευές που ανέπτυξε το Heartmath institute, μαζί με σειρά τεχνικών ελέγχου του άγχους (Heart-Focused Breathing® Technique, Quick-Coherence® Technique, Freeze Frame® Technique, Coherent Communication® Technique, Heart Lock-In® Technique).


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα συναισθήματα είναι ταχύτερα από την λογική σκέψη και μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετική αξιολόγηση των αγχωτικών καταστάσεων και να πυροδοτήσουν αντιδράσεις από το νευρικό σύστημα σε σωματικό και σε ψυχικό επίπεδο. Η εξισορρόπηση αυτών των καταστάσεων μπορεί να ελεγχθεί σημαντικά με ασκήσεις βιο-ανάδρασης.