Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού

2019-12-20

Η μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας: ο ρυθμός της καρδιάς

Ο δείκτης της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας ως σύστημα μέτρησης του φυσικού καρδιακού ρυθμού και ως μέθοδος αξιολόγησης της υγείας και της αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού αποτελεί το κεντρικό πεδίο έρευνας του Heart Math Institute.

Σύμφωνα με την βασική μελέτη του HeartMath με τίτλο Η επιστήμη της καρδιάς, ο δείκτης μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που ερευνά αντικειμενικά και χωρίς την ανάγκη παρέμβασης στον ανθρώπινο οργανισμό τον τρόπο που φυσικές, νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες αλληλεπιδρούν.


Μεγάλος αριθμός μελετών αποδεικνύει ότι η μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας αποτελεί βασικό δείκτη της φυσικής μας αντοχής και της ευελιξίας της συμπεριφοράς μας και μπορεί να αντανακλά την ικανότητα μας να προσαρμοζόμαστε με επιτυχία σε περιστάσεις που μας προκαλούν άγχος ή απαιτήσεις που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν το δείκτη μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας όπως καταγράφεται με ηλεκτροκαρδιογράφημα ή παλμογράφο για να εκτιμήσουν την κατάσταση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο καθοδηγεί, μεταξύ άλλων λειτουργιών του σώματος μας, τη συχνότητα των παλμών της καρδιάς και της αναπνοής, της γαστρεντερικής λειτουργίας και την έκκριση ορμονών. Το Heartmath χρησιμοποιεί τις αναλύσεις αυτές επί σειρά ετών για να ερευνήσει με ποιο τρόπο τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα επηρεάζουν το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Είναι φυσικό ο ρυθμός της καρδιάς να παρουσιάζει μεταβολές και σε κάποιο βαθμό μια αρρυθμία αν και μια εκτεταμένη ασυνέχεια μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις για τη φυσική λειτουργία του οργανισμού μας.


Η ανάλυση του μοτίβου μεταβολής της καρδιακής συχνότητας μπορεί επίσης να δώσει μια αντικειμενική μέτρηση της φυσιολογικής συνοχής, ένας όρος που περιγράφει μια κατάσταση υψηλής απόδοσης του οργανισμού που έχει ως χαρακτηριστικό την αρμονία των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων του οργανισμού μας.

Οι αναλύσεις της καρδιακής συχνότητας χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία σειρά εφαρμογών έτσι ώστε να υποστηριχθούν άνθρωποι με παθήσεις, μεταξύ άλλων, όπως υψηλό επίπεδο άγχους, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και διαχείριση θυμού και βάρους.

Οι αναλύσεις των μεταβολών του καρδιακής συχνότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εργαλείων, προγραμμάτων και της τεχνολογίας που αναπτύσσει το HeartMath προσαρμοσμένα σε κάθε άτομο και σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως σχολεία, στους επαγγελματίες της υγείας, σωφρονιστικά ιδρύματα και επιχειρήσεις μεταξύ άλλων.