yellow heart

Ολοκλήρωση συνεδρίων 1-12

Στις περασμένες συνεδρίες:

Μιλήσαμε για το τι είναι ανθεκτικότητα και πως αυτή επιτυγχάνεται μέσω των ασκήσεων διαχείρισης ενέργειας.

Αναγνωρίσαμε τις στιγμές και καταστάσεις που χάνουμε την ενέργεια μας και αυτές που ανακτούμε ενέργεια.

Μεταξύ της πρώτης και δεύτερης συνάντησης μας εφάρμοσες την Καρδιακή Αναπνοή καθώς εύκολα την ενέταξες στην υπάρχουσα ρουτίνα προσωπικών σου ασκήσεων (πρωινό & βραδυνό πεντάλεπτο).


Εντόπισες αρκετά σημεία διαρροής ενέργειας τα οποία αποτελούν εργαλεία για την περαιτέρω εφαρμογή των ασκήσεων.

Επαναλάβαμε την πρώτη τεχνική διακοπής της διαρροής ενέργειας (Καρδιακή Αναπνοή). 

Η τεχνική αυτή: 

- Μεταθέτει την εστίαση από το στρεσογόνο γεγονός ή κατάσταση. 

- Μας επαναφέρει στο κέντρο μας, εκτός του Μάτριξ 

- Μας συνδέει με τις ποιότητες της καρδιάς 

- Μας τοποθετεί σε θέση παρατηρητή 

 - Δημιουργεί ένα πεδίο Κενού (ή Ασφάλειας) από το οποίο παρακολουθούμε το χαρακτήρα μας 

- Λειτουργεί σαν το «νεκρό» στο κιβώτιο ταχυτήτων καθώς ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε ταχύτητα.

Παρόλο που η Καρδιακή Αναπνοή φαντάζει εύκολη και επιφανειακή, αποτελεί την βάση για τις επόμενες. 

Οι «προεκτάσεις» και δυνατότητες που προσφέρει είναι βαθιές και πολλές και προετοιμάζει τη λειτουργία μας ως παρατηρητές και ρυθμιστές της εσωτερικής μας κατάστασης. 

Είναι το σημείο που ερχόμαστε σε επαφή με μια ποιότητα του Εαυτού μας βασισμένη στην καρδιά. 

Από εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Έχουμε επίσης αγγίξει τη δεύτερη τεχνική (Άμεση Συνοχή). 

Στην άσκηση αυτή, συνεχίζοντας την Καρδιακή Αναπνοή εισάγουμε ένα θετικό συναίσθημα. 

Το θετικό συναίσθημα είναι σκόπιμο να έχει διερευνηθεί και αποφασιστεί πριν από την άσκηση.

Το θετικό συναίσθημα παράγεται με τρεις διαφορετικές εσωτερικές διαδικασίες: 

1. Ενθύμηση (ανασύρουμε από τη μνήμη μία όμορφη/θετική εμπειρία μας 

2. Δημιουργία (με τη βοήθεια της φαντασίας δημιουργούμε ένα επιθυμητό συναίσθημα)

 3. Βουτιά στο παρόν: (Σε περιπτώσεις που τα αρνητικά συναισθήματα, μας κατακλύζουν σε βαθμό που δυσκολευόμαστε να ενεργοποιήσουμε το επιθυμητό συναίσθημα): 

Συναισθηματική Εστίαση στην καρδιά. Εστιάζουμε την προσοχή στον οργανισμό μας. Στην Καρδιακή Αναπνοή και στο πως η καρδιά βρίσκεται σε επαφή με τα κύτταρά μας. Στο αίσθημα άνεσης που παράγεται με τη ρυθμική βαθιά αναπνοή και την ηρεμία του οργανισμού. 

Χρησιμοποιούμε αυτό το αίσθημα του σώματος, ως το θετικό συναίσθημα που συνειδητά θα αντικαταστήσει το αρνητικό.

[ΕΞΤΡΑ ΥΛΙΚΟ: Σε περιπτώσεις που βρίσκουμε δύσκολο να εισάγουμε θετικό συναίσθημα με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, λόγω μεγάλης έντασης του αρνητικού, υπάρχουν δύο τεχνικές που υποστηρίζουν το Σύστημα HeartMat: 

- η Τεχνική Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) και η τεχνική SEDONA.

Η πρώτη τεχνική (EFT) διαλύει τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα του παγιωμένου συναισθήματος με κτυπήματα σε συγκεκριμένα σημεία των ενεργειακών μεσημβρινών του σώματος. 

Η δεύτερη τεχνική (SEDONA) διαχειρίζεται το αρνητικό συναίσθημα με την πλήρη αποδοχή της πριν της επιτρέψουμε να διαλυθεί και από ενεργειακή συμπύκνωση να επανέλθει στην φυσική της μορφή, την άμορφη ουδέτερη ενέργεια.

Και τις δύο παραπάνω τεχνικές θα τις εξασκήσουμε όταν απαιτηθεί για τη διευκόλυνση Συστήματος HeartMath με τον τρόπο που διδάσκονται στο πρόγραμμα Life Coaching του Robert Elias Nanjemy. 

Σκοπός τους είναι η αποφόρτιση του αρνητικού συναισθήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ του «νεκρού σημείου» (που πετύχαμε με την Καρδιακή Αναπνοή) και την εισαγωγή του θετικού συναισθήματος (για την επίτευξη της Άμεσης Συνοχής).

Στο πλαίσιο αυτό κάναμε μαζί βιωματική άσκηση συνδυασμού Καρδιακής Αναπνοής και μεθόδου SEDONA...

...βιώνοντας αποδοχή του συναισθηματικού/ενεργειακού μπλοκαρίσματος, επιτρέποντας του να λειτουργήσει μέσα μας ανεμπόδιστα 

και στη συνέχεια....

...να αποσυρθεί και να μεταμορφωθεί σε άμορφη ενέργεια από όπου προέρχεται.


(όχι όλες οι ομάδες):

Δημιουργήσαμε παραλληλισμό του Σώματος/Χαρακτήρα (Εγώ)/Ανώτερου Εαυτού/Πνεύματος με το αυτοκίνητο/τιμόνι/οδηγό/ιδιοκτήτη. 

Όταν ο οδηγός βρίσκεται εν υπνώσει το τιμόνι ανταποκρίνεται μόνο του στις συνθήκες του εδάφους (ερεθίσματα) όπως αυτά μεταφέρονται από τις ρόδες (νοητικά φίλτρα, πεποιθήσεις, προγραμματισμοί).

Πρώτα ξυπνάμε τον οδηγό-Ανώτερο Εαυτό. 

Κρατά το τιμόνι για πρώτη φορά στα χέρια (HeartFocus Breathing). 

Αργότερα θα εφαρμόσουμε την πρόθεση. 

Ο Ανώτερος Εαυτός θα αναλάβει τον έλεγχο.


Επαναλάβαμε τη σημασία της Ανθεκτικότητας (με όρους HeartMath):

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ = 

-προετοιμασία (QuickCoherence) 

-επαναφορά (QuickCoherence) 

-'διατήρηση/προσαρμογή' on the spot (QuickCoherence) (HeartFocusedBreathing).


Συνδέσαμε την Ανθεκτικότητα με την ενέργεια και τη διαχείριση της. 

Συνδέσαμε τη διαχείριση της ενέργειας με την ικανότητα αυτορρύθμισης.

Ανθεκτικότητα = ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μπαταρία) (φόρτιση/διαρροή) 

ενέργεια αυτορρύθμισης (έλεγχος αντίδρασης σε ερέθισμα) 

Διαχείριση ενέργειας (energy management) = ανθεκτικότητα Ύπνος + διακοπή διαρροών

 Διακοπή διαρροών = καλύτερος ύπνος.


Είδαμε το γράφημα άγχους, πρόκλησης και απόδοσης και εντοπίσαμε τις διαφορές στην αμερικάνικη έκδοση. 

 Αναφέραμε εισαγωγικά τους τομείς ανθεκτικότητας. 

4 ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /υποπεδία ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ. 

Κάθε τομέας έχει υποτομείς (εσύ που βρίσκεσαι;) . 

Είναι αλληλένδετοι . 

Διαφορετικότητα ανθρώπων σε τομείς ανθεκτικότητας. 

Η περισσότερη ενέργεια χάνεται από το συναισθηματικό (απαγοήτευση, θυμός, πικρία, άγχος, κριτικη) (μάτριξ/έλλειψη αυτογνωσίας και/ή πνευματικής συνειδητοποίησης). 

Δυνατότητα ενδυνάμωσης κάθε τομέα ή υποτομέα. 

Δουλεύουμε από το Σωματικό και Συναισθηματικό τομέα. 

Μικρές διαρροές αποβαίνουν περισσότερο εξαντλητικές από μια έντονη συναισθηματική έξαρση (ανυπομονησία, θλίψη, απαγοήτευση, αίσθημα ανικανοποίητου). 


Σταδιακή απαρατήρητη αποφόρτιση. 

Ανάγκη εξάσκησης στην παρατήρηση > διάγραμμα διαρροής/αναπλήρωσης 

 > τεχνικές διακοπής διαρροής και επαναφόρτισης.

Σχεδιάσεις το: Γράφημα διαρροής/αναπλήρωσης ενέργειας 

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Πως τα συναισθήματα επηρεάζουν τη φυσιολογία μας.

Πως η ενέργεια φορτίζεται και εκφορτίζεται.

Κάθετος άξονας: 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ορμόνη που επιταχύνει = αδρεναλίνη 60 sec διάρκεια / μάχη ή φυγή 

Αν επαναλαμβάνεται συνεχώς = συνεχής διαρροή ενέργειας

ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Χαμηλοί παλμοί, χαμηλότεροι στην εκπνοή Rest and digest / Freeze Φρένο.

Ορμόνη που επιβραδύνει = ακετυλοχολίνη (ρυθμιστική ορμόνη).

Μένει 2 λεπτά / τη χρειαζόμαστε (take time out to recover).

Οριζόντιος άξονας: 

ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κύρια ορμόνη = pregnenolone (πρεγνενολόνη). 

Μετατρέπεται είτε σε Κορτιζόλη είτε σε Δευνδροεπιανδροστερόνη (DHEA),

Εξαρτάται από το πως επεξεργαζόμαστε την εμπειρία μας. 

Κορτιζόλη μένει περισσότερο στο σώμα (εως 13 ώρες).

DHEA = ορμόνη ζωτικότητας, σχετίζεται με οξυτοκίνη, τεστοστερόνη (ορμόνες), σεροτονίνη, ντοπαμίνη (χημικές ουσίες εγκεφάλου). 

Μένει 6-8 ώρες στο σώμα.

Έτσι φορτίζει και εκφορτίζει ενέργεια το σώμα.
πχ. Αν είμαι πάνω αριστερα, (υψηλό καρδιακό ρυθμό, υψηλή κορτιζόλη) τι συναισθήματα έχω? 

επέλεξε: Θυμός-εκνευρισμός-ανυπομονησία-ανησυχία-διχασμός Ενθουσιασμός-θάρρος-πάθος-αγάπη-χαρά - λύπη-θλίψη-εξάντληση/κόπωση-απόσυρση-απέχθεια ικανοποίηση-εκπλήρωση-ροή-ειρήνη.

Δες λίστα συναισθημάτων

Σκέψου τις δικές σου στιγμές / που βρίσκεσαι σε κάθε περίπτωση? 

ΔΕΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΣΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ? 

Τι σε βάζει αριστερά? 

Τι σε βάζει δεξιά? 

Πως σταματάς τη διαρροή? 

Καθημερινή παρατήρηση.

Να μπούμε αριστερα δεν είναι κακό - ο χρόνος που παραμένουμε είναι το θέμα.

ΠΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΑΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ?. 

Πως βρίσκω την ενέργεια? 

Πως τη διατηρώ?

Γράφημα διαρροής/αναπλήρωσης ενέργειας= Εργαλείο αυτοπαρατήρησης και αυτορύθμισης

ΕΞΤΡΑ: [Όταν λειτουργείς ως coach/θεραπευτής: τι γλώσσα χρησιμοποιεί ο πελάτης σου? Σε ποιό τετράγωνο είσαι εσύ?

σε ποιό τετράγωνο είναι αυτός? 

Πως θα τον «επισκεφτείς» και θα μετακινηθείτε μαζί δεξιά? 

Τα συναισθήματα είναι το κλειδί της αυτορύθμισης.

Αν coach-άρεις ζευγάρια, δες από ποιό τετράγωνο επικοινωνεί ο καθένας. 

 Μήπως αν μετακινηθούν επικοινωνήσουν καλύτερα? Rapport].


Ερέθισμα/κατάσταση ....... Συναισθήματα ....... Αντίδραση ......

ΔΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Νοητικός Τομέας : που εστιάζεσαι; Τι λες στον εαυτό σου; (Εσωτερικός διάλογος), αυτοκριτική ; 

ΠΟΙΑ Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΚΕΨΗ? (Θύμα, αδύναμος, αδικημένος?)

Ποιός ο προγραμματισμός? 

Συναισθηματικός Τομέας: τι συναισθήματα βρίσκονται σε αυτό το σημείο εστίασης; 

Ποιό συναίσθημα συνοδευέι τον εσωτερικό διάλογο; 

Σωματικός Τομέας : έχει το συναίσθημα κάποια επιρροή στο σώμα? (σωματοποίηση). 

Μεγαλώνει; Μικραίνει; Είναι σταθερό ή κινείται;

ΔΕΣ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (τα τετράγωνα).

Τοποθέτησε το γεγονός και το συναίσθημα στο ανάλογο τεταρτημόριο στο γράφημα διαρροής-αναπλήρωσης ενέργειας.

Ενεργοποίησε Καρδιακή Αναπνοή. 

Τι συναίσθημα θα ήθελες να είχες ΤΩΡΑ αντί για το αρνητικό?. 

Μπορείς να το φανταστείς?

Πως θα ένοιωθες αν το αισθανόσουν ΤΩΡΑ μέσα σου? 

στα κύτταρά σου?

Τι θα σκεφτόσουν?

Τι θα έλεγες στον εαυτό σου?

Τι θα έβλεπαν οι άλλοι γύρω σου όταν σε κοιτούσαν?

Τι θα έλεγαν/σκεφτόταν?

Βιώσε το, ανέπνευσε το.

Παρατήρησε...

Σκέψου αυτά που φαντάζουν ως εμπόδια στο στόχο σου για την ανέλιξή σου. 

Τοποθέτησε τις στιγμές αυτές στο Γράφημα Διαρροής-Αναπλήρωσης Ενέργειας.

Σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεσαι αυτές τις στιγμές? 

Πως θα ήθελες να αντιδράς/αισθάνεσαι/σκέφτεσαι/κινείσαι/συνδέεσαι? 

Βιώσε το. 

Ανέπνευσε το, βαθιά στα κύτταρά σου, με ρυθμική αναπνοή λίγο βαθύτερη και λίγο πιο αργή από το κανονικό.

Συγχαρητήρια!!  Είσαι κάτοχος Κίτρινης Ζώνης  / .... ή χρυσής καρδιάς!!