καθρεφτισμα

Επικαλούμαι όλες τις θετικές πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος ,
να εισέρχονται στο χώρο που βρίσκομαι, μέσα στο σώμα μου , το νου μου,
να με προστατεύουν, να με καθοδηγούν, να με ευλογούν.

Να προστατεύουν, να καθοδηγούν να ευλογούν τα παιδιά μου
και όλους του ανθρώπους πάνω στη γη.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ

Αγαπημένο μου υποσυνείδητο,
Σε ευχαριστώ,
που θα φέρεις στην επιφάνεια,
αυτό που χρειάζομαι να δουλέψω
και αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.

ευχαριστώ


βασικές τεχνικές: https://www.armonikizoi.com/el/2016/bo

«Δέχοµαι την ευθύνη ότι δηµιουργώ την ζωή µου µε τις συνειδητές και υποσυνείδητες πεποιθήσεις µου. Με τις επιλογές µου στο παρελθόν και στο παρόν και µε την απόφαση µου να εξελιχτώ µέσα από συγκεκριµένες καταστάσεις. Δέχοµαι την ευθύνη της δηµιουργίας άλλα επίσης για την διόρθωση, βελτίωση και την εξέλιξη των όψεων της ζωής µου.» 

Ενεργειακή ψυχολογία
https://www.armonikizoi.com/el/2016/bo