coach training uk

ΗΜΕΡΑ 1/3

ΗΜΕΡΑ 2/3

ΗΜΕΡΑ 3/3

προετοιμασία

Γενικές Οδηγείες παρουσίασης

> Ένας από τους στόχους της εξάσκησης στο σύστημα HeartWorks είναι η ανάπτυξη της αυτεπίγνωσης.

Αυτό εμπεριέχει την αυξανόμενη επίγνωση του πως η αντίδρασή μας στα εξωτερικά γεγονότα επηρεάζει την εσωτερική φυσιολογία μας, τις σχέσεις μας και την απόδοσή μας. Με την εξάσκηση αρχίζουμε να βιώνουμε διαφορετικά βιώματα καθώς εφαρμόζουμε τις τεχνικές και σταδιακά τις ενσωματώνουμε σε όλο και περισσότερα πεδία της ζωής μας. Είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην εσωτερική εμπειρία που δημιουργείται μέσω της αυξημένης επίγνωσης και στην μετακίνηση στη συνοχή μέσω των τεχνικών και όχι να βασιζόμαστε σε αυτό που δείχνουν οι συσκευές βιοανάδρασης.

> Το σύστημα HeartMath είναι πολύ παραπάνω από αναπνευστικές τεχνικές.

Οι τεχνικές HeartMath είναι ένα σύστημα συναισθηματικής επαναεστίασης και αναδιάρθρωσης νευρωτικών κυκλωμάτων.
Δημιουργούν ευθυγράμμιση μεταξύ του σωματικού, του νοητικού και του συναισθηματικού συστήματος μας και μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση στη διαισθητική μας νοημοσύνη. Όλες οι τεχνικές επηρεάζουν κέντρα του εγκεφάλου όπως η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, ο προμετωπιαίος λοβός και ο θάλαμος και ενεργοποιούν βελτιώσεις στο συγχρονισμό καρδιάς-εγκεφάλου, την ορμονική ισορροπία, το αυτόνομο νευρικό σύστημα και τη μεταφορά πληροφορίας μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου.
Η επιστήμη πίσω από το σύστημα HeartMath είναι πολύπλοκη αλλά και παραπλανητικά απλή. Η αναπνοή είναι ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη της δημιουργίας ατομικής συνοχής και μπορεί να ελαττώσει την ένταση των συναισθηματικών αντιδράσεων, ειδικά της επίδρασης που τα συναισθήματα αυτά έχουν στη φυσιολογία μας, αλλά είναι μόνο το πρώτο βήμα.

> Το μυστικό στην αποτελεσματικότητα των τεχνικών είναι η απλότητά τους.

Μην κάνετε περίπλοκο κάτι που είναι σκόπιμα απλό. Να θυμάστε ότι όταν οι άνθρωποι είναι στρεσαρισμένοι, και έχουν υποστεί μπλοκάρισμα του νεοφλοιού, δεν μπορούν να σκεφτούν καθαρά και μπορούν να θυμούνται μόνο τα βήματα κλειδιά στα οποία έχουν εξασκηθεί. Κρατήστε το απλό. Όσο πιο καθαροί είμαστε, τόσο πιο εύκολο είναι για τον εκπαιδευόμενο.

> Η πληροφορία που εγγράφεται στον εγκέφαλο είναι η καθαρή και απλή πληροφορία.

Οι πολλές τεχνικές και οι πολλές πληροφορίες δεν είναι πάντα το καλύτερο. Παρακαλώ μείνετε στις τεχνικές όπως είναι γραμμένες, κάθε βήμα είναι προσεκτικά επιλεγμένο και έχει συγκεκριμένο σκοπό. Η προσθήκη βημάτων ή συμπληρωματικών πληροφοριών αλλοιώνουν το μήνυμα που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να ηρεμήσει και να ρυθμιστεί. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η προσθήκη ακόμη και ενός βήματος ή ο συνδυασμός με άλλες τεχνικές μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο ή τελείως αναποτελεσματικό αποτέλεσμα. Κρατήστε το απλό, ώστε το μήνυμα στον εγκέφαλο να είναι ακριβές, στοχευόμενο και αποτελεσματικό.

> Το HeartMath είναι πολύ παραπάνω από την τεχνολογία του.

Μερικοί άνθρωποι που γνωρίζουν το HeartMath μόνο από τις συσκευές βιοανάδρασης, μπορεί να σκεφτούν ότι όλο το HeartMath είναι η τεχνολογία του. Το HeartMath είναι ένα πλήρες σύστημα αυτορρύθμισης και μια διαδικασία που περιλαμβάνει εργαλεία, τεχνολογία και εκπαίδευση ή mentoring.

Στην παρουσίαση:

Τα Σημεία Κλειδιά είναι τα σημαντικά μηνύματα επικοινωνίας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τα απομνημονεύσετε. Όταν κατανοήστε την ουσία, η πληροφορία στα Σημεία Κλειδιά θα ρέει και θα βγάζει νόημα.

Όταν βλέπετε τη λέξη Ερώτημα, είναι μια προτροπή να εμπλέξετε τους συμμετέχοντες στην ροή της παρουσίασης, ώστε να την κάνετε δική τους εμπειρία.

Ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να τους κάνετε να αποκτήσουν περισσότερη αυτεπίγνωση.

Οι ερωτήσεις τους παρακινούν να αυξήσουν την επίγνωσή τους. Οι ερωτήσεις μπορεί να γίνονται είτε με ρητορικό τρόπο είτε ζητώντας να λάβετε απαντήσεις. Τα βήματα στις τεχνικές είναι με έντονα γράμματα. Παρουσιάστε και καθοδηγήστε τους συμμετέχοντες σε κάθε τεχνική με τον τρόπο που είναι γραμμένες. Μην αλλάζετε τα βήματα. Μετά την ανάγνωση των βημάτων από τις οδηγίες, μπορείτε να συζητήσετε περισσότερα για κάθε βήμα για να ενισχύστε την κατανόησή τους.

Υπάρχουν ασκήσεις επιλογής που βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τα σημεία του προγράμματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες ασκήσεις ή να σχεδιάσετε τις δικές σας ανάλογα με τον τύπο του κοινού σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλοί άνθρωπο δεν επιθυμούν τις ομαδικές ασκήσεις ή να συζητούν ανοικτά για τις εμπειρίες τους. Κάποιοι τύποι ανθρώπων δεν επιθυμούν τα γραπτά και τα γραφήματα. Να είστε ευαίσθητοι στο τι ταιριάζει στο κοινό σας. Το πώς θα μεταδώσετε την πληροφορία με τον καλύτερο τρόπο είναι δική σας απόφαση.