ανθεκτικότητα

η σχέση της με το άγχος και την απόδοση

ΜΕΡΟΣ Γ' - Γίνε ο αρχιτέκτων της ζωής σου 

όταν η ζωή δίνει προβλήματα, η καρδιά δίνει λύσεις

Άγχος, Αντοχή και Απόδοση

Πως το στρες επηρεάζει την απόδοση με το πέρασμα του χρόνου. 
Η απόδοση αρχικά αυξάνεται αλλά στη συνέχεια μειώνεται. *
Μπλε καμπύλη (διαχείριση ενέργειας): παρ'όλο που το άγχος μπορεί να μας επηρεάσει τα πιο σοβαρά στάδια εξάντλησης αποφεύγονται. 

14

.

Ο Τίτλος σας

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ.

.

Ο Τίτλος σας

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ.

.

.